Particulieren

Wettelijke vermeldingen voor privé- en professionele klanten

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de websites van Belgacom

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle onderdelen van alle websites (ook de mobiele) gecreëerd door Belgacom NV.

Algemene voorwaarden van onze producten en diensten

In deze documenten vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze telefoondiensten met uitzondering van de eindapparatuur.

Gedragscodes

Dit charter is van toepassing op de relaties tussen de ondertekenaars en hun particuliere klanten en individuele consumenten. In deze tekst wordt verder hiervoor de term consumenten gebruikt.

Om de officiële prijslijst te raadplegen

Informatie over de toegang tot en het gebruik van netwerken en diensten van elektronische communicatie

Indicatoren in verband met de kwaliteit van de dienst