NGQC2NQSDEU854G1F9LM-ecmp-1

Er is een fout opgetreden.

Referentie nummer: NGQC2NQSDEU854G1F9LM-ecmp-1

Er is een fout opgetreden waardoor uw aanvaag niet vervuld kan worden.
U kan opnieuw proberen door op de herlaadknop van uw browser te clicken.
Indien u problemen blijft ervaren gelieve dan onze helpdesk te contacteren. Noteer ook even het referentie nummer bovenaan deze pagina. Hiermee kunnen we uw makkelijker helpen. Een screenshot van het voorgaande scherm dat de fout veroorzaakte kan ook helpen.

Error Page Exception

SRVE0260E: The server cannot use the error page specified for your application to handle the Original Exception printed below.


Original Exception:

Error Message: JSPG0047E: Unable to locate tag library for uri /WEB-INF/elnino.tld
Error Code: 500
Target Servlet: /elnino/tiles/common/topBar.jsp
Error Stack:
com.ibm.ws.jsp.JspCoreException: JSPG0047E: Unable to locate tag library for uri /WEB-INF/elnino.tld
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.tagfiledep.TagFileDependencyVisitor.visitCustomTagStart(TagFileDependencyVisitor.java:76)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:366)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:234)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.visit(JspVisitor.java:216)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.JspTranslator.processVisitors(JspTranslator.java:127)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJsp(JspTranslatorUtil.java:263)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJspAndCompile(JspTranslatorUtil.java:123)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.translateJsp(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:507)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper._checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:431)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:284)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.findWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:498)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.getServletWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:338)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1007)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:549)
     at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:1045)
     at org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.include(PageContextImpl.java:564)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtilImpl.doInclude(TilesUtilImpl.java:101)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtil.doInclude(TilesUtil.java:137)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doInclude(InsertTag.java:758)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag$InsertHandler.doEndTag(InsertTag.java:890)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doEndTag(InsertTag.java:460)
     at com.ibm._jsp._mainPage._jspx_meth_tiles_insert_4(_mainPage.java:559)
     at com.ibm._jsp._mainPage._jspService(_mainPage.java:284)
     at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:99)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:206)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:79)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.forward(WebAppRequestDispatcher.java:194)
     at org.apache.struts.action.RequestProcessor.doForward(RequestProcessor.java:1056)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.doForward(TilesRequestProcessor.java:261)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processTilesDefinition(TilesRequestProcessor.java:237)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processForwardConfig(TilesRequestProcessor.java:300)
     at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:231)
     at com.bgc.ecm.front.common.tiles.ElNinoRequestProcessor.process(ElNinoRequestProcessor.java:91)
     at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1164)
     at org.apache.struts.action.ActionServlet.doGet(ActionServlet.java:397)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:575)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:97)
     at com.bgc.ecm.front.basket.ShoppingBasketStatusCookieFilter.doHttpFilter(ShoppingBasketStatusCookieFilter.java:103)
     at com.bgc.ecm.front.basket.ShoppingBasketStatusCookieFilter.doFilter(ShoppingBasketStatusCookieFilter.java:57)
     at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:236)
     at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:167)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
     at com.bgc.ecm.back.affinium.CampaignUsageFilter.doFilter(CampaignUsageFilter.java:31)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebApp.handleRequest(WebApp.java:3819)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebGroup.handleRequest(WebGroup.java:304)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:1002)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WSWebContainer.handleRequest(WSWebContainer.java:1662)
     at com.ibm.ws.webcontainer.channel.WCChannelLink.ready(WCChannelLink.java:200)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:456)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleNewRequest(HttpInboundLink.java:518)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.processRequest(HttpInboundLink.java:309)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.ready(HttpInboundLink.java:280)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.sendToDiscriminators(NewConnectionInitialReadCallback.java:214)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.complete(NewConnectionInitialReadCallback.java:113)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.AioReadCompletionListener.futureCompleted(AioReadCompletionListener.java:175)
     at com.ibm.io.async.AbstractAsyncFuture.invokeCallback(AbstractAsyncFuture.java:217)
     at com.ibm.io.async.AsyncChannelFuture$1.run(AsyncChannelFuture.java:205)
     at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1731)
    


Error Page Exception:

Error Message: JSPG0047E: Unable to locate tag library for uri /WEB-INF/elnino.tld
Error Code: 500
Target Servlet: /elnino/tiles/main/headerDisplay.jsp
Error Stack:
com.ibm.ws.jsp.JspCoreException: JSPG0047E: Unable to locate tag library for uri /WEB-INF/elnino.tld
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.tagfiledep.TagFileDependencyVisitor.visitCustomTagStart(TagFileDependencyVisitor.java:76)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:366)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:234)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.visit(JspVisitor.java:216)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.JspTranslator.processVisitors(JspTranslator.java:127)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJsp(JspTranslatorUtil.java:263)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJspAndCompile(JspTranslatorUtil.java:123)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.translateJsp(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:507)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper._checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:431)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:284)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.findWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:498)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.getServletWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:338)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1007)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:549)
     at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:1045)
     at org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.include(PageContextImpl.java:564)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtilImpl.doInclude(TilesUtilImpl.java:101)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtil.doInclude(TilesUtil.java:137)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doInclude(InsertTag.java:758)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag$InsertHandler.doEndTag(InsertTag.java:890)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doEndTag(InsertTag.java:460)
     at com.ibm._jsp._mainPage._jspx_meth_tiles_insert_5(_mainPage.java:583)
     at com.ibm._jsp._mainPage._jspService(_mainPage.java:289)
     at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:99)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:206)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:79)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.forward(WebAppRequestDispatcher.java:194)
     at org.apache.struts.action.RequestProcessor.doForward(RequestProcessor.java:1056)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.doForward(TilesRequestProcessor.java:261)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processTilesDefinition(TilesRequestProcessor.java:237)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processForwardConfig(TilesRequestProcessor.java:300)
     at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:231)
     at com.bgc.ecm.front.common.tiles.ElNinoRequestProcessor.process(ElNinoRequestProcessor.java:91)
     at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1164)
     at org.apache.struts.action.ActionServlet.doGet(ActionServlet.java:397)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:575)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:97)
     at com.bgc.ecm.front.basket.ShoppingBasketStatusCookieFilter.doHttpFilter(ShoppingBasketStatusCookieFilter.java:103)
     at com.bgc.ecm.front.basket.ShoppingBasketStatusCookieFilter.doFilter(ShoppingBasketStatusCookieFilter.java:57)
     at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:236)
     at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:167)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
     at com.bgc.ecm.back.affinium.CampaignUsageFilter.doFilter(CampaignUsageFilter.java:31)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebApp.handleRequest(WebApp.java:3819)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebGroup.handleRequest(WebGroup.java:304)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:1002)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WSWebContainer.handleRequest(WSWebContainer.java:1662)
     at com.ibm.ws.webcontainer.channel.WCChannelLink.ready(WCChannelLink.java:200)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:456)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleNewRequest(HttpInboundLink.java:518)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.processRequest(HttpInboundLink.java:309)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.ready(HttpInboundLink.java:280)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.sendToDiscriminators(NewConnectionInitialReadCallback.java:214)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.complete(NewConnectionInitialReadCallback.java:113)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.AioReadCompletionListener.futureCompleted(AioReadCompletionListener.java:175)
     at com.ibm.io.async.AbstractAsyncFuture.invokeCallback(AbstractAsyncFuture.java:217)
     at com.ibm.io.async.AsyncChannelFuture$1.run(AsyncChannelFuture.java:205)
     at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1731)
    

Error Page Exception

SRVE0260E: The server cannot use the error page specified for your application to handle the Original Exception printed below.


Original Exception:

Error Message: JSPG0047E: Unable to locate tag library for uri /WEB-INF/elnino.tld
Error Code: 500
Target Servlet: /elnino/tiles/common/topBar.jsp
Error Stack:
com.ibm.ws.jsp.JspCoreException: JSPG0047E: Unable to locate tag library for uri /WEB-INF/elnino.tld
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.tagfiledep.TagFileDependencyVisitor.visitCustomTagStart(TagFileDependencyVisitor.java:76)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:366)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:234)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.visit(JspVisitor.java:216)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.JspTranslator.processVisitors(JspTranslator.java:127)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJsp(JspTranslatorUtil.java:263)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJspAndCompile(JspTranslatorUtil.java:123)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.translateJsp(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:507)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper._checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:431)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:284)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.findWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:498)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.getServletWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:338)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1007)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:549)
     at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:1045)
     at org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.include(PageContextImpl.java:564)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtilImpl.doInclude(TilesUtilImpl.java:101)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtil.doInclude(TilesUtil.java:137)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doInclude(InsertTag.java:758)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag$InsertHandler.doEndTag(InsertTag.java:890)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doEndTag(InsertTag.java:460)
     at com.ibm._jsp._mainPage._jspx_meth_tiles_insert_4(_mainPage.java:559)
     at com.ibm._jsp._mainPage._jspService(_mainPage.java:284)
     at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:99)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:206)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:79)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.forward(WebAppRequestDispatcher.java:194)
     at org.apache.struts.action.RequestProcessor.doForward(RequestProcessor.java:1056)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.doForward(TilesRequestProcessor.java:261)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processTilesDefinition(TilesRequestProcessor.java:237)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processForwardConfig(TilesRequestProcessor.java:300)
     at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:231)
     at com.bgc.ecm.front.common.tiles.ElNinoRequestProcessor.process(ElNinoRequestProcessor.java:91)
     at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1164)
     at org.apache.struts.action.ActionServlet.doGet(ActionServlet.java:397)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:575)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:97)
     at com.bgc.ecm.front.basket.ShoppingBasketStatusCookieFilter.doHttpFilter(ShoppingBasketStatusCookieFilter.java:103)
     at com.bgc.ecm.front.basket.ShoppingBasketStatusCookieFilter.doFilter(ShoppingBasketStatusCookieFilter.java:57)
     at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:236)
     at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:167)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
     at com.bgc.ecm.back.affinium.CampaignUsageFilter.doFilter(CampaignUsageFilter.java:31)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebApp.handleRequest(WebApp.java:3819)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebGroup.handleRequest(WebGroup.java:304)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:1002)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WSWebContainer.handleRequest(WSWebContainer.java:1662)
     at com.ibm.ws.webcontainer.channel.WCChannelLink.ready(WCChannelLink.java:200)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:456)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleNewRequest(HttpInboundLink.java:518)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.processRequest(HttpInboundLink.java:309)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.ready(HttpInboundLink.java:280)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.sendToDiscriminators(NewConnectionInitialReadCallback.java:214)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.complete(NewConnectionInitialReadCallback.java:113)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.AioReadCompletionListener.futureCompleted(AioReadCompletionListener.java:175)
     at com.ibm.io.async.AbstractAsyncFuture.invokeCallback(AbstractAsyncFuture.java:217)
     at com.ibm.io.async.AsyncChannelFuture$1.run(AsyncChannelFuture.java:205)
     at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1731)
    


Error Page Exception:

Error Message: JSPG0047E: Unable to locate tag library for uri /WEB-INF/elnino.tld
Error Code: 500
Target Servlet: /elnino/tiles/main/customerZone.jsp
Error Stack:
com.ibm.ws.jsp.JspCoreException: JSPG0047E: Unable to locate tag library for uri /WEB-INF/elnino.tld
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.tagfiledep.TagFileDependencyVisitor.visitCustomTagStart(TagFileDependencyVisitor.java:76)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:366)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:234)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.visit(JspVisitor.java:216)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.JspTranslator.processVisitors(JspTranslator.java:127)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJsp(JspTranslatorUtil.java:263)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJspAndCompile(JspTranslatorUtil.java:123)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.translateJsp(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:507)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper._checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:431)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:284)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.findWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:498)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.getServletWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:338)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1007)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:549)
     at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:1045)
     at org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.include(PageContextImpl.java:564)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtilImpl.doInclude(TilesUtilImpl.java:101)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtil.doInclude(TilesUtil.java:137)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doInclude(InsertTag.java:758)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag$InsertHandler.doEndTag(InsertTag.java:890)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doEndTag(InsertTag.java:460)
     at com.ibm._jsp._communicationDisplay._jspx_meth_tiles_insert_1(_communicationDisplay.java:232)
     at com.ibm._jsp._communicationDisplay._jspService(_communicationDisplay.java:129)
     at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:99)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:206)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:79)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:549)
     at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:1045)
     at org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.include(PageContextImpl.java:564)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtilImpl.doInclude(TilesUtilImpl.java:101)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtil.doInclude(TilesUtil.java:137)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doInclude(InsertTag.java:758)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag$InsertHandler.doEndTag(InsertTag.java:890)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doEndTag(InsertTag.java:460)
     at com.ibm._jsp._mainPage._jspx_meth_tiles_insert_6(_mainPage.java:607)
     at com.ibm._jsp._mainPage._jspService(_mainPage.java:296)
     at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:99)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:206)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:79)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.forward(WebAppRequestDispatcher.java:194)
     at org.apache.struts.action.RequestProcessor.doForward(RequestProcessor.java:1056)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.doForward(TilesRequestProcessor.java:261)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processTilesDefinition(TilesRequestProcessor.java:237)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processForwardConfig(TilesRequestProcessor.java:300)
     at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:231)
     at com.bgc.ecm.front.common.tiles.ElNinoRequestProcessor.process(ElNinoRequestProcessor.java:91)
     at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1164)
     at org.apache.struts.action.ActionServlet.doGet(ActionServlet.java:397)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:575)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:97)
     at com.bgc.ecm.front.basket.ShoppingBasketStatusCookieFilter.doHttpFilter(ShoppingBasketStatusCookieFilter.java:103)
     at com.bgc.ecm.front.basket.ShoppingBasketStatusCookieFilter.doFilter(ShoppingBasketStatusCookieFilter.java:57)
     at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:236)
     at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:167)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
     at com.bgc.ecm.back.affinium.CampaignUsageFilter.doFilter(CampaignUsageFilter.java:31)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebApp.handleRequest(WebApp.java:3819)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebGroup.handleRequest(WebGroup.java:304)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:1002)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WSWebContainer.handleRequest(WSWebContainer.java:1662)
     at com.ibm.ws.webcontainer.channel.WCChannelLink.ready(WCChannelLink.java:200)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:456)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleNewRequest(HttpInboundLink.java:518)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.processRequest(HttpInboundLink.java:309)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.ready(HttpInboundLink.java:280)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.sendToDiscriminators(NewConnectionInitialReadCallback.java:214)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.complete(NewConnectionInitialReadCallback.java:113)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.AioReadCompletionListener.futureCompleted(AioReadCompletionListener.java:175)
     at com.ibm.io.async.AbstractAsyncFuture.invokeCallback(AbstractAsyncFuture.java:217)
     at com.ibm.io.async.AsyncChannelFuture$1.run(AsyncChannelFuture.java:205)
     at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1731)
    

Error Page Exception

SRVE0260E: The server cannot use the error page specified for your application to handle the Original Exception printed below.


Original Exception:

Error Message: JSPG0047E: Unable to locate tag library for uri /WEB-INF/elnino.tld
Error Code: 500
Target Servlet: /elnino/tiles/common/topBar.jsp
Error Stack:
com.ibm.ws.jsp.JspCoreException: JSPG0047E: Unable to locate tag library for uri /WEB-INF/elnino.tld
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.tagfiledep.TagFileDependencyVisitor.visitCustomTagStart(TagFileDependencyVisitor.java:76)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:366)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:234)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.visit(JspVisitor.java:216)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.JspTranslator.processVisitors(JspTranslator.java:127)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJsp(JspTranslatorUtil.java:263)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJspAndCompile(JspTranslatorUtil.java:123)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.translateJsp(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:507)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper._checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:431)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:284)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.findWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:498)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.getServletWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:338)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1007)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:549)
     at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:1045)
     at org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.include(PageContextImpl.java:564)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtilImpl.doInclude(TilesUtilImpl.java:101)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtil.doInclude(TilesUtil.java:137)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doInclude(InsertTag.java:758)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag$InsertHandler.doEndTag(InsertTag.java:890)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doEndTag(InsertTag.java:460)
     at com.ibm._jsp._mainPage._jspx_meth_tiles_insert_4(_mainPage.java:559)
     at com.ibm._jsp._mainPage._jspService(_mainPage.java:284)
     at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:99)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:206)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:79)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.forward(WebAppRequestDispatcher.java:194)
     at org.apache.struts.action.RequestProcessor.doForward(RequestProcessor.java:1056)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.doForward(TilesRequestProcessor.java:261)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processTilesDefinition(TilesRequestProcessor.java:237)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processForwardConfig(TilesRequestProcessor.java:300)
     at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:231)
     at com.bgc.ecm.front.common.tiles.ElNinoRequestProcessor.process(ElNinoRequestProcessor.java:91)
     at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1164)
     at org.apache.struts.action.ActionServlet.doGet(ActionServlet.java:397)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:575)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:97)
     at com.bgc.ecm.front.basket.ShoppingBasketStatusCookieFilter.doHttpFilter(ShoppingBasketStatusCookieFilter.java:103)
     at com.bgc.ecm.front.basket.ShoppingBasketStatusCookieFilter.doFilter(ShoppingBasketStatusCookieFilter.java:57)
     at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:236)
     at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:167)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
     at com.bgc.ecm.back.affinium.CampaignUsageFilter.doFilter(CampaignUsageFilter.java:31)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebApp.handleRequest(WebApp.java:3819)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebGroup.handleRequest(WebGroup.java:304)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:1002)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WSWebContainer.handleRequest(WSWebContainer.java:1662)
     at com.ibm.ws.webcontainer.channel.WCChannelLink.ready(WCChannelLink.java:200)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:456)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleNewRequest(HttpInboundLink.java:518)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.processRequest(HttpInboundLink.java:309)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.ready(HttpInboundLink.java:280)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.sendToDiscriminators(NewConnectionInitialReadCallback.java:214)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.complete(NewConnectionInitialReadCallback.java:113)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.AioReadCompletionListener.futureCompleted(AioReadCompletionListener.java:175)
     at com.ibm.io.async.AbstractAsyncFuture.invokeCallback(AbstractAsyncFuture.java:217)
     at com.ibm.io.async.AsyncChannelFuture$1.run(AsyncChannelFuture.java:205)
     at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1731)
    


Error Page Exception:

Error Message: JSPG0047E: Unable to locate tag library for uri /WEB-INF/elnino.tld
Error Code: 500
Target Servlet: /elnino/tiles/common/netmining.jsp
Error Stack:
com.ibm.ws.jsp.JspCoreException: JSPG0047E: Unable to locate tag library for uri /WEB-INF/elnino.tld
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.tagfiledep.TagFileDependencyVisitor.visitCustomTagStart(TagFileDependencyVisitor.java:76)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:366)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:234)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.visit(JspVisitor.java:216)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.JspTranslator.processVisitors(JspTranslator.java:127)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJsp(JspTranslatorUtil.java:263)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJspAndCompile(JspTranslatorUtil.java:123)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.translateJsp(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:507)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper._checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:431)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:284)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.findWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:498)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.getServletWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:338)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1007)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:549)
     at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:1045)
     at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:1006)
     at com.ibm._jsp._communicationDisplay._jspService(_communicationDisplay.java:155)
     at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:99)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:206)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:79)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:549)
     at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:1045)
     at org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.include(PageContextImpl.java:564)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtilImpl.doInclude(TilesUtilImpl.java:101)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtil.doInclude(TilesUtil.java:137)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doInclude(InsertTag.java:758)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag$InsertHandler.doEndTag(InsertTag.java:890)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doEndTag(InsertTag.java:460)
     at com.ibm._jsp._mainPage._jspx_meth_tiles_insert_6(_mainPage.java:607)
     at com.ibm._jsp._mainPage._jspService(_mainPage.java:296)
     at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:99)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:206)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:79)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.forward(WebAppRequestDispatcher.java:194)
     at org.apache.struts.action.RequestProcessor.doForward(RequestProcessor.java:1056)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.doForward(TilesRequestProcessor.java:261)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processTilesDefinition(TilesRequestProcessor.java:237)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processForwardConfig(TilesRequestProcessor.java:300)
     at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:231)
     at com.bgc.ecm.front.common.tiles.ElNinoRequestProcessor.process(ElNinoRequestProcessor.java:91)
     at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1164)
     at org.apache.struts.action.ActionServlet.doGet(ActionServlet.java:397)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:575)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:97)
     at com.bgc.ecm.front.basket.ShoppingBasketStatusCookieFilter.doHttpFilter(ShoppingBasketStatusCookieFilter.java:103)
     at com.bgc.ecm.front.basket.ShoppingBasketStatusCookieFilter.doFilter(ShoppingBasketStatusCookieFilter.java:57)
     at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:236)
     at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:167)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
     at com.bgc.ecm.back.affinium.CampaignUsageFilter.doFilter(CampaignUsageFilter.java:31)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebApp.handleRequest(WebApp.java:3819)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebGroup.handleRequest(WebGroup.java:304)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:1002)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WSWebContainer.handleRequest(WSWebContainer.java:1662)
     at com.ibm.ws.webcontainer.channel.WCChannelLink.ready(WCChannelLink.java:200)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:456)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleNewRequest(HttpInboundLink.java:518)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.processRequest(HttpInboundLink.java:309)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.ready(HttpInboundLink.java:280)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.sendToDiscriminators(NewConnectionInitialReadCallback.java:214)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.complete(NewConnectionInitialReadCallback.java:113)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.AioReadCompletionListener.futureCompleted(AioReadCompletionListener.java:175)
     at com.ibm.io.async.AbstractAsyncFuture.invokeCallback(AbstractAsyncFuture.java:217)
     at com.ibm.io.async.AsyncChannelFuture$1.run(AsyncChannelFuture.java:205)
     at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1731)
    

Error Page Exception

SRVE0260E: The server cannot use the error page specified for your application to handle the Original Exception printed below.


Original Exception:

Error Message: JSPG0047E: Unable to locate tag library for uri /WEB-INF/elnino.tld
Error Code: 500
Target Servlet: /elnino/tiles/common/topBar.jsp
Error Stack:
com.ibm.ws.jsp.JspCoreException: JSPG0047E: Unable to locate tag library for uri /WEB-INF/elnino.tld
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.tagfiledep.TagFileDependencyVisitor.visitCustomTagStart(TagFileDependencyVisitor.java:76)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:366)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:234)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.visit(JspVisitor.java:216)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.JspTranslator.processVisitors(JspTranslator.java:127)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJsp(JspTranslatorUtil.java:263)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJspAndCompile(JspTranslatorUtil.java:123)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.translateJsp(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:507)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper._checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:431)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:284)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.findWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:498)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.getServletWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:338)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1007)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:549)
     at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:1045)
     at org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.include(PageContextImpl.java:564)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtilImpl.doInclude(TilesUtilImpl.java:101)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtil.doInclude(TilesUtil.java:137)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doInclude(InsertTag.java:758)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag$InsertHandler.doEndTag(InsertTag.java:890)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doEndTag(InsertTag.java:460)
     at com.ibm._jsp._mainPage._jspx_meth_tiles_insert_4(_mainPage.java:559)
     at com.ibm._jsp._mainPage._jspService(_mainPage.java:284)
     at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:99)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:206)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:79)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.forward(WebAppRequestDispatcher.java:194)
     at org.apache.struts.action.RequestProcessor.doForward(RequestProcessor.java:1056)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.doForward(TilesRequestProcessor.java:261)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processTilesDefinition(TilesRequestProcessor.java:237)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processForwardConfig(TilesRequestProcessor.java:300)
     at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:231)
     at com.bgc.ecm.front.common.tiles.ElNinoRequestProcessor.process(ElNinoRequestProcessor.java:91)
     at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1164)
     at org.apache.struts.action.ActionServlet.doGet(ActionServlet.java:397)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:575)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:97)
     at com.bgc.ecm.front.basket.ShoppingBasketStatusCookieFilter.doHttpFilter(ShoppingBasketStatusCookieFilter.java:103)
     at com.bgc.ecm.front.basket.ShoppingBasketStatusCookieFilter.doFilter(ShoppingBasketStatusCookieFilter.java:57)
     at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:236)
     at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:167)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
     at com.bgc.ecm.back.affinium.CampaignUsageFilter.doFilter(CampaignUsageFilter.java:31)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebApp.handleRequest(WebApp.java:3819)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebGroup.handleRequest(WebGroup.java:304)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:1002)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WSWebContainer.handleRequest(WSWebContainer.java:1662)
     at com.ibm.ws.webcontainer.channel.WCChannelLink.ready(WCChannelLink.java:200)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:456)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleNewRequest(HttpInboundLink.java:518)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.processRequest(HttpInboundLink.java:309)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.ready(HttpInboundLink.java:280)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.sendToDiscriminators(NewConnectionInitialReadCallback.java:214)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.complete(NewConnectionInitialReadCallback.java:113)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.AioReadCompletionListener.futureCompleted(AioReadCompletionListener.java:175)
     at com.ibm.io.async.AbstractAsyncFuture.invokeCallback(AbstractAsyncFuture.java:217)
     at com.ibm.io.async.AsyncChannelFuture$1.run(AsyncChannelFuture.java:205)
     at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1731)
    


Error Page Exception:

Error Message: JSPG0047E: Unable to locate tag library for uri /WEB-INF/elnino.tld
Error Code: 500
Target Servlet: /elnino/tiles/common/leftNavigationDisplay.jsp
Error Stack:
com.ibm.ws.jsp.JspCoreException: JSPG0047E: Unable to locate tag library for uri /WEB-INF/elnino.tld
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.tagfiledep.TagFileDependencyVisitor.visitCustomTagStart(TagFileDependencyVisitor.java:76)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:366)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:369)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processChildren(JspVisitor.java:419)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.processJspElement(JspVisitor.java:234)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.visitor.JspVisitor.visit(JspVisitor.java:216)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.JspTranslator.processVisitors(JspTranslator.java:127)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJsp(JspTranslatorUtil.java:263)
     at com.ibm.ws.jsp.translator.utils.JspTranslatorUtil.translateJspAndCompile(JspTranslatorUtil.java:123)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.translateJsp(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:507)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper._checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:431)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:284)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.findWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:498)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.getServletWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:338)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1007)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:549)
     at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:1045)
     at org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.include(PageContextImpl.java:564)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtilImpl.doInclude(TilesUtilImpl.java:101)
     at org.apache.struts.tiles.TilesUtil.doInclude(TilesUtil.java:137)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doInclude(InsertTag.java:758)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag$InsertHandler.doEndTag(InsertTag.java:890)
     at org.apache.struts.taglib.tiles.InsertTag.doEndTag(InsertTag.java:460)
     at com.ibm._jsp._mainPage._jspx_meth_tiles_insert_7(_mainPage.java:631)
     at com.ibm._jsp._mainPage._jspService(_mainPage.java:299)
     at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:99)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:122)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:206)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:79)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.forward(WebAppRequestDispatcher.java:194)
     at org.apache.struts.action.RequestProcessor.doForward(RequestProcessor.java:1056)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.doForward(TilesRequestProcessor.java:261)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processTilesDefinition(TilesRequestProcessor.java:237)
     at org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor.processForwardConfig(TilesRequestProcessor.java:300)
     at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:231)
     at com.bgc.ecm.front.common.tiles.ElNinoRequestProcessor.process(ElNinoRequestProcessor.java:91)
     at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1164)
     at org.apache.struts.action.ActionServlet.doGet(ActionServlet.java:397)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:575)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1232)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:781)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:480)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:97)
     at com.bgc.ecm.front.basket.ShoppingBasketStatusCookieFilter.doHttpFilter(ShoppingBasketStatusCookieFilter.java:103)
     at com.bgc.ecm.front.basket.ShoppingBasketStatusCookieFilter.doFilter(ShoppingBasketStatusCookieFilter.java:57)
     at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:236)
     at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:167)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
     at com.bgc.ecm.back.affinium.CampaignUsageFilter.doFilter(CampaignUsageFilter.java:31)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebApp.handleRequest(WebApp.java:3819)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebGroup.handleRequest(WebGroup.java:304)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:1002)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WSWebContainer.handleRequest(WSWebContainer.java:1662)
     at com.ibm.ws.webcontainer.channel.WCChannelLink.ready(WCChannelLink.java:200)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:456)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleNewRequest(HttpInboundLink.java:518)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.processRequest(HttpInboundLink.java:309)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.ready(HttpInboundLink.java:280)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.sendToDiscriminators(NewConnectionInitialReadCallback.java:214)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.complete(NewConnectionInitialReadCallback.java:113)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.AioReadCompletionListener.futureCompleted(AioReadCompletionListener.java:175)
     at com.ibm.io.async.AbstractAsyncFuture.invokeCallback(AbstractAsyncFuture.java:217)
     at com.ibm.io.async.AsyncChannelFuture$1.run(AsyncChannelFuture.java:205)
     at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1731)
    
 
Naam en gemeente zijn verplichte velden, met voornaam en straat kan je meer gedetailleerd zoeken. Per zoekopdracht worden maximum 40 antwoorden getoond.
Naam*
Gemeente*
* verplicht in te vullen velden
Voornaam
Straat
 
Gelieve alle verplichte velden in te vulden.
Telindus Proximus Together With Proximus And Telindus
Alle rechten voorbehouden, Belgacom 2011.
Deze website is gecreŽerd en wordt beheerd conform het Belgisch recht.
Koning Albert II-laan 27 - B-1030 Brussel.